Etusivu

Kilpailukykyä hankinnoilla

BES Built Environment Services Oy on palveluhankintojen asiantuntijayritys. BES tarjoaa asiantuntemusta palvelujen kilpailuttamiseen, hankintastrategian ja hankintaprosessien kehittämiseen sekä sopimusteknisiin kysymyksiin. Osaamisalueemme kattavat laajasti rakennetun ympäristön palveluhankinnat, julkiset hankinnat ja elinkaarihankinnat. Tutkimus-, koulutus- ja konsultointitoiminnan myötä meille on muodostunut vahva ymmärrys palveluista ja niiden hankintojen erityispiirteistä.

 

Palvelut

Palvelujen hankinta

Onnistuneen palveluhankinnan keskeisiä kulmakiviä ovat palvelutarpeiden huolellinen selvittäminen, palvelujen hankintaprosessin ammattimainen läpivienti ja palveluntuottajan onnistunut valinta. Avustamme palvelutarpeiden selvittämisessä, palvelukuvausten laadinnassa ja valmistelemme huolellisesti tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat sekä viemme hankintaprosessin läpi asiantuntemuksella varsinaisen päätöksenteon säilyessä aina asiakkaalla. Näin varmistamme tilaajan tavoitteiden mukaisen lopputuloksen ja hyvät edellytykset onnistuneelle yhteistyölle palveluntuottajan kanssa. Tarvittaessa laadimme toimintamallit myös sopimusaikaiselle yhteistyölle palveluntuottajan kanssa ja avustamme palveluntuottajaverkoston johtamisessa.

Strateginen hankinta

Hankintojen ammattitaitoinen strateginen johtaminen ovat organisaatioiden keskeisiä menestystekijöitä tämän päivän verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä. Hyvin laaditun hankintastrategian avulla yritys kykenee keskittymään omaan ydinosaamiseensa sekä muodostamaan ja johtamaan tehokkaasti toimittaja- ja kumppanuusverkostoja. Uudenlaiset yhteistyömuodot, kuten allianssit ja kumppanuudet, edellyttävät tilaaja organisaatioilta yhä monipuolisempaan osaamista hankintojen johtamisessa. Avustamme hankintastrategian laadinnassa tuomalla kehittämiseen selkeän prosessimallin, vaihtoehtoiset toimintamallit ja parhaat käytännöt sekä tuottamalla tietoa palvelumarkkinoista.

Sopimustekniset palvelut

Hyvin laadittujen sopimusten avulla muodostetaan osapuolille yhtenäinen näkemys yhteistyön sisällöstä ja vähennetään riskiä osapuolten välisille erimielisyyksille sopimusaikana. Parasta on, jos mahdolliset erimielisyydet voidaan ehkäistä jo ennalta sopimuksen valmisteluvaiheessa. Avustamme sopimusten laadinnassa rakennusurakoihin, elinkaarihankintoihin, kiinteistöpalveluhankintoihin ja muihin palveluhankintoihin liittyen. Lisäksi toimimme tarvittaessa asiantuntijana osapuolten välisissä sopimuserimielisyyksissä. Meillä on vankka kokemus muun muassa rakentamisen urakkariidoista.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan palvelut

Voimistuva globalisaatio ja digitalisaatio edellyttävät organisaatioilta yhä enemmän innovatiivisuutta oman kilpailuaseman säilyttämiseksi ja parantamiseksi markkinoilla. Myös hankintatoimen on kehitettävä uusia toimintamalleja mahdollisimman ketterästi. BES tarjoaa ketteriä kehittämisen toimintamalleja asiakkaan kehitystoiminnan tueksi liittyi kehittäminen sitten hankintoihin tai yrityksen muihin toimintoihin. Olemme olleet asiakkaan tukena lukuisissa kehitysprojekteissa kehittämässä muun muassa hankintajärjestelmiä, asiakkuusmalleja, työympäristöjä, uusia palvelukonsepteja ja uusia asumisen konsepteja.

Referenssit

cbre
”Kilpailutusprosessi hoitui sujuvasti ja ammattimaisesti sekä sovitun kustannuspuitteen mukaisesti. Voin suositella BES:n hankintapalveluja muillekin kiinteistönomistajille.” Johtaja Atte Köykkä CBRE Global Investors.
itis
Kehitimme Kauppakeskus Itikselle asiakirjat turvatekniikkalaitteiston hankinnalle ja ylläpidolle. Avustimme lisäksi toistuvien tilamuutostöiden suunnittelu- ja urakkasopimusten kehittämisessä.
lidl
Lidl Suomi Ky:lle kehitettiin rakennuttamiseen liittyviä toimintatapoja sekä rakennusurakkasopimuksia soveltumaan paremmin nopearytmiseen ja dynaamiseen toimintaan.
porvoo
Kehitimme Porvoon kaupungille ns. leasing-mallisiin elinkaarihankkeisiin soveltuvat tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat. Lisäksi toimeksiannossa osallistuttiin hankinnan valmisteluprosessiin ja tarjoajien kanssa pidettäviin neuvotteluihin.
rt
Kehitimme talonrakennustyömaiden laadunmittaukseen soveltuvan menetelmän, jonka tarkoituksena on tuottaa palautetietoa työmaan laaduntuottokyvystä yrityksen sisäisten tavoitteiden asettamista varten sekä työmaiden välistä vertailua varten.
htj
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:lle kehitettiin uudenlainen elämänkaariasumisen konsepti asuntokohteiden rakennuttamiseen. Avustimme myös Tekes-rahoituksen hakemisessa kehityshanketta varten ja kehityshankkeen hallinnollisissa tehtävissä.

jyvaskylahelsinkiespooissasokodittekesthltechnopolis hy senaatti acreconsti srv metropolia

 

 

 

 

 

Yritys

Palveluhankintojen asiantuntija

Innovatiivinen uudistaja

Hankintojen luotettava yhteistyökumppani

BES Built Environment Services Oy on rakennetun ympäristön palveluhankintojen asiantuntijapalveluyritys. BES on vuonna 2007 perustettu spin-off yritys Teknillisestä korkeakoulusta. BESin toiminta alkoi korkeakoulun tutkimustyötä täydentävillä asiantuntijapalveluilla ja on vähitellen kehittynyt omaksi itsenäiseksi konsulttiliiketoiminnaksi.

Pitkäaikainen kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus- ja konsultointitoiminta on tuonut meille syvällisen ymmärryksen toimialan ominaispiirteistä ja toimintalogiikasta, mikä edesauttaa meitä asiakkaidemme haasteiden ymmärtämisessä ja alan parhaiden käytäntöjen soveltamisessa asiakkaiden tarpeisiin.

Haluamme olla mukana kehittämässä ja uudistamassa toimialamme hankintakäytäntöjä ja toimintamalleja! Visiomme on olla Suomen paras palveluhankintojen ja verkostomaiseen liiketoimintaan liittyvien yrityssuhteiden osaaja.

lk_logo_bes

 

Henkilöt

Jukka Puhto

» lisätietoa

puhto

TkT Jukka Puhto on BES Built Environment Services Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Johtavana asiantuntijana hän on menestyksellisesti konsultoinut lukuisissa projekteissa ja ollut kehittämässä alan yritysten toimintamalleja. Puhdon osaamisalueita ovat palvelujen hankintastrategiat, hankintaprosessit ja palveluntuottajan valintamenetelmät. Puhto on väitellyt tekniikan tohtoriksi palveluntuottajan valinnasta kiinteistöpalveluhankinnoissa. Lisäksi hänen osaamisalueisiinsa lukeutuu yritysten innovaatiotoiminnan konsultointi.

Puhdolla on pitkäaikainen kokemus tutkimus- ja kehityshankkeiden läpiviennistä ja rakennetun ympäristön palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Tutkimuksiin liittyen hän on julkaisut yli 70 raporttia ja artikkelia palveluliiketoiminnasta, yritysverkostoista ja palveluhankinnoista.

Toimitusjohtaja
TkT
Puh. 050 550 1234
jukka.puhto@bes.fi
vCard

Juha-Matti Junnonen

» lisätietoa

junnonen

TkL, KTM Juha-Matti Junnonen on toiminut BESin johtavana asiantuntijana yrityksen perustamisesta lähtien. Junnosen laajaan osaamiseen lukeutuu rakennuttamisen, rakennustuotannon ja -talouden lisäksi kiinteistö- ja rakennusalan hankinnat ja sopimustekniikka.

Junnosella on myös pitkäaikainen kokemus kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus- ja kehityshankkeiden läpiviennistä alan liiketoiminnan kehittämisestä. Hän on julkaissut yli 160 tutkimusraporttia ja artikkelia rakennus- ja kiinteistöalan yritysten tuotannosta ja toiminnasta. Tunnustuksena aktiivisesta rakennusalan kehittämisestä ja toiminnasta Junnoselle on myönnetty RIL:n kultainen ansiomerkki.

Johtava asiantuntija
TkL, KTM
Puh. 050 550 4458
juha-matti.junnonen@bes.fi
vCard

Jan-Erik Gussander

» lisätietoa

gussander

Jan-Erik Gussander on kuulunut BESin asiantuntijajoukkoon vuodesta 2010 lähtien valmistuttuaan diplomi-insinööriksi pääaineenaan kiinteistöjohtaminen. Hän on kehittänyt lukuisissa konsulttihankkeissa yritysten liiketoimintamalleja, työympäristöjohtamisen käytäntöjä sekä ympäristöjohtamisen toimintamalleja. Aikaisempaa kokemusta Gussanderilla on lisäksi kauppapaikkojen kehittämisestä.

Asiantuntija
DI
Puh. 041 504 8888
jan-erik.gussander@bes.fi
vCard

puhto

TkT Jukka Puhto on BES Built Environment Services Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Johtavana asiantuntijana hän on menestyksellisesti konsultoinut lukuisissa projekteissa ja ollut kehittämässä alan yritysten toimintamalleja. Puhdon osaamisalueita ovat palvelujen hankintastrategiat, hankintaprosessit ja palveluntuottajan valintamenetelmät. Puhto on väitellyt tekniikan tohtoriksi palveluntuottajan valinnasta kiinteistöpalveluhankinnoissa. Lisäksi hänen osaamisalueisiinsa lukeutuu yritysten innovaatiotoiminnan konsultointi.

Puhdolla on pitkäaikainen kokemus tutkimus- ja kehityshankkeiden läpiviennistä ja rakennetun ympäristön palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Tutkimuksiin liittyen hän on julkaisut yli 70 raporttia ja artikkelia palveluliiketoiminnasta, yritysverkostoista ja palveluhankinnoista.

junnonen

TkL, KTM Juha-Matti Junnonen on toiminut BESin johtavana asiantuntijana yrityksen perustamisesta lähtien. Junnosen laajaan osaamiseen lukeutuu rakennuttamisen, rakennustuotannon ja -talouden lisäksi kiinteistö- ja rakennusalan hankinnat ja sopimustekniikka.

Junnosella on myös pitkäaikainen kokemus kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus- ja kehityshankkeiden läpiviennistä alan liiketoiminnan kehittämisestä. Hän on julkaissut yli 160 tutkimusraporttia ja artikkelia rakennus- ja kiinteistöalan yritysten tuotannosta ja toiminnasta. Tunnustuksena aktiivisesta rakennusalan kehittämisestä ja toiminnasta Junnoselle on myönnetty RIL:n kultainen ansiomerkki.

gussander

Jan-Erik Gussander on kuulunut BESin asiantuntijajoukkoon vuodesta 2010 lähtien valmistuttuaan diplomi-insinööriksi pääaineenaan kiinteistöjohtaminen. Hän on kehittänyt lukuisissa konsulttihankkeissa yritysten liiketoimintamalleja, työympäristöjohtamisen käytäntöjä sekä ympäristöjohtamisen toimintamalleja. Aikaisempaa kokemusta Gussanderilla on lisäksi kauppapaikkojen kehittämisestä.

 

Yhteystiedot

Ota yhteys, soittele, meilaile tai poikkea paikan päällä.

Siitä se lähtee!

BES Built Environment Services Oy
sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa World Trade Centerissä.

Puhelin: 050 550 1234

Käyntiosoite:
World Trade Center Helsinki
Aleksanterinkatu 17
00100 Helsinki

Postiosoite:
Hilda Flodinin aukio 2 A 7
00300 Helsinki

Pysäköinti, katso kartasta
Lähimmät pysäköintipaikat ovat: