ASU-hankkeessa kehitettiin asumisen mukavuuksia ja palveluja

Palvelujen roolista osana asumista on puhuttu jo pitkään ja asumista tukevien palvelujen tarve on yleisesti tunnistettu. ASU-hankkeessa on nyt kehitetty asumisen mukavuuksien ja palvelujen tarjontamalleja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Väestön ikääntyminen ja nuorempien sukupolvien kulutustottumusten muutoksen on ennustettu lisäävän asumisen palvelujen tarvetta. Paremmat asumisen palvelut mahdollistavat laadukkaammaksi koetun asuinympäristön ja ikääntyvien kotona asumisen pidempään.

Kuva: Asumisen palvelujen ”kartta”

Asumisen palvelutarjonnan kehittämiseksi käynnistettiin keväällä 2022 kehityshanke yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Hankkeessa kartoitettiin kansainvälisiä asumisen trendejä, selvitettiin asumisen mukavuuksien ja palvelujen nykytilannetta, tulevaisuuden tarpeita taloyhtiöissä sekä kehitettiin toimintamalleja, joiden avulla mukavuuksien ja palvelujen tarjontaa voidaan parantaa.

”Asumisen mukavuudet ja palvelut ovat alihyödynnetty asumisen kehittämisen osa-alue. Ne tarjoavat innovatiivisille toimijoille runsaasti uudenlaisia mahdollisuuksia arvonluontiin asukkaille.” toteaa hankeen ohjausryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mika Karlsson Kruunuasunnoilta.

Asuminen on murroksessa ja siihen kohdentuu uudenlaisia tarpeita. Asumisen kehittämisessä on tulevaisuudessa otettava huomioon yhä enemmän myös asumisen palvelut.

Lisätietoja:
Jukka Puhto
Toimitusjohtaja
050-550 1234
jukka.puhto@bes.fi

Linkki hankkeen materiaaleihin:
ASU-tiedote

ASU-hankkeen tulokset

ASU-kyselyn tulokset

Hankkeen ohjausryhmän organisaatiot:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Espoon Asunnot, HOAS, Kiinteistöliitto, Kiinteistöliitto Uusimaa, Kruunuasunnot, LOAS, Lännen Palveluyhtiöt, NAL Asunnot ja Y-Säätiö.