Digiselvitys 2016 – Digitaalisuuden nykytila ja kehityssuunnat kiinteistö- ja rakennusalalla

BES toteutti yhteistyössä Tampereen teknillisen korkeakoulun Rakennustekniikan laitoksen kanssa talven 2015–2016 aikana kyselytutkimuksen digitaalisen liiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä kiinteistö- ja rakennusalalla. Kysely lähetettiin 800 yritykselle Talonrakennusteollisuus ry:n, RAKLI ry:n ja Kiinteistötyönantajat ry:n kautta.

Digitalisaatio on tällä hetkellä ajankohtainen aihe kiinteistö- ja rakennusalalla. Alalla koetaan tapahtuneen asenneilmapiirin muutosta myönteisempään suuntaan digitaalisuuden kehittämistä koskien ja selvityksen mukaan tulevaisuudessa alan yritykset ovat investoimassa yhä enemmän digitaalisuuteen kehittääkseen liiketoimintaansa ja erottautuakseen asiakkailleen.

Useimmat yritykset kokevat digitaalisuuden työkaluksi liiketoimintastrategian toteuttamiseksi – digitaalisuus nähdään pääosin työkaluna nykyisen liiketoiminnan tehostamisessa, vähemmän sen uudistajana. Näkemys digitaalisuuden avulla saavutettavista hyödyistä ei ole kuitenkaan selkeä. Keskeisimmiksi digitaalisuuden hyödyntämisen haasteiksi tunnistettiin organisaation ketteryyden puute uusien teknologioiden käyttöönotossa sekä riittämätön teknologinen osaaminen.

Kyselytulosten mukaan digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat kannattavampia ja kasvuhakuisempia kuin perinteiset yritykset. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset tavoittelevat digitalisointiin liittyvillä investoinneilla keskimääräistä enemmän uutta liiketoimintaa. Ne myös hyödyntävät digitaalisuutta kokonaisvaltaisemmin, investoivat enemmän ja kokevat saavutettujen hyötyjen olevan merkittävämpiä.

Digiselvitys-hankkeen projektipäällikkönä ja raportin pääkirjoittajana on toiminut BESin toimitusjohtaja TkT Jukka Puhto. Kyselyn analysoinnista ja toteutuksesta vastasi BESin asiantuntija Jan-Erik Gussander. Hanketta koordinoi Tampereen teknillisen yliopiston puolesta professori Jukka Pekkanen. Selvitystä ovat rahoittaneet Talonrakennusteollisuus ry, Helsingin opiskelija-asuntosäätiö, Pohjola Rakennus, Rapal, Skanska ja YIT.

 

BES tarjoaa aiheesta kiinnostuneille alan yrityksille työpajan fasilitointia, jossa käsitellään digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja tunnistetaan liiketoiminnan kannalta keskeiset digitaalisen liiketoiminnan kehittämisalueet. Lisätietoa tarjoaa Jukka Puhto.

Lataa Digiselvitys 2016: Digitaalisuuden nykytila ja kehityssuunnat kiinteistö- ja rakennusalalla

Digiselvitys2016