Valtioneuvoston kanslian rakennusalan kilpailukykyä ja rakentamisen laatua käsittelevä tutkimus on päättynyt. Teimme osana tutkimusta laajan kiinteistö- ja rakennusalan yritysten johdon haastattelututkimuksen, jossa kokosimme alan toimijoiden näkemyksiä mm. rakentamisen laadusta, innovaatiotoiminnasta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä. Tutustu raporttiin VNK:n kotisivuilta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-926-4.