Asumisen ympärillä käytävässä keskustelussa korostuvat perinteisesti asunnon kokoon ja pohjaratkaisuun liittyvät asiat. Tämä on kaventanut asumiseen liittyvää keskustelua usein lähinnä tekniseen ja arkkitehtoniseen näkökulmaan ja rajannut paljon muita asukaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä keskustelusta pois. Asumiskokemus koostuu kuitenkin muistakin tekijöistä kuin asunnon tilallisista ja teknisistä ominaisuuksista. Asumiskokemukseen vaikuttavat myös erilaiset koko asuinyhteisön mukavuudet ja palvelut.

Asumisen mukavuudet liittyvät asunnon, asuinrakennuksen tilallisiin, rakenteellisiin ja teknologisiin ominaisuuksiin. Mukavuuksien lisääminen ja poistaminen edellyttää pääsääntöisesti muutos- ja korjaustöitä rakennukseen. Mukavuuksia ovat esimerkiksi lattialämmitys, ilmastointi, saunaosasto tai pyörien huoltotila. Ne ovat investointiluonteisia ominaisuuksia, joiden käyttökustannukset peritään asukkailta yhtiövastikkeiden ja vuokrien kautta.

Asumisen palveluja voidaan sen sijaan liittää lähtökohtaisesti mihin tahansa asuntokohteeseen sopimalla esimerkiksi paikallisen palveluntarjoajan kanssa palvelujen toimittamisesta asuntokohteeseen. Tällä ei ole vaikutusta rakennuksen tiloihin, rakenteisiin tai teknologioihin. Näitä ovat esimerkiksi kotisiivous, asennuspalvelut ja sisustuspalvelut. Nämä ovat käyttösidonnaisia palveluja, joiden kustannukset peritään yleensä palvelumaksun muodossa suoraan asukkailta.

Kansainvälisillä vuokramarkkinoilla erilaiset mukavuudet ja palvelut nähdään keskeisenä kilpailutekijänä. Suomessa asumisen mukavuuksista ja palveluista käyty keskustelu on ollut varsin vähäistä, vaikka tarve asumisen palveluille on tunnistettu väestön ikääntyessä ja kulutustottumusten muuttuessa. Nyt olisi hyvä hetki kääntää katseet kohti kokonaisvaltaisempaa asumiskokemusta ja ottaa asuntokehittämisen fokukseen myös asumisen mukavuudet ja palvelut kansainvälisten mallien mukaisesti. Asumisen mukavuutta ja toimivia palveluja arvostavat kaikki, eivät pelkästään ikääntyvät.

Asumisen ydintuotteen eli asunnon ympärille voidaan kehittää paljon erilaisia asumista tukevia mukavuuksia ja palveluja. Sekä asumisen mukavuuksien että palvelujen lista on lähes loputon ja ne liittyvät kaikkiin ihmisen elämän eri osa-alueisiin, kotiin ja kodinhoitoon, perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin, työhön ja opiskeluun, liikkumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin ja harrastuksiin. Tämä mahdollistaa varsin monipuolisen asumistarjoaman kehittämisen ja asumisen konseptien kohdentamisen erilaisille asukassegmenteille. Asumisen mukavuudet ja palvelut tarjoavat alan innovatiivisille yrityksille paljon mahdollisuuksia oman kilpailukyvyn kehittämisen samalla kuin asukkaille tarjotaan entistä parempia asuinympäristöjä laadukkaine palveluineen.

Mukavuudet ja palvelut tulevat olemaan asunto- ja vuokra-asuntomarkkinoilla tulevaisuuden kilpailutekijöitä Suomessakin. Tämän vuoksi kehitämme ASU-hankkeessa yhteistyössä alan johtavien toimijoiden – Kruunuasunnot, Espoon Asunnot, HOAS, Kiinteistöliitto, Kiinteistöliitto Uusimaa, LOAS, Lännen Palveluyhtiöt, NAL Asunnot ja Y-säätiö – kanssa tarjontamalleja asumisen mukavuuksille ja palveluille. Teemme näin yhdessä parempaa tulevaisuuden asumista!