Opas isännöintipalvelujen laadun arviointiin on valmistunut

6.10.2021

Teimme oppaan isännöintipalvelujen laadun arviointiin ja taloyhtiön ja isännöintiyrityksen välisen yhteistyön kehittämiseen.
Tähän kannattaa tutustua: Isännöintipalvelujen laadun arviointi
Räätälöimme mielellämme halutessanne teidän yritykseenne soveltuvan laatumittariston.

Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa -tutkimus valmistunut

13.8.2020

Valtioneuvoston kanslian rakennusalan kilpailukykyä ja rakentamisen laatua käsittelevä tutkimus on päättynyt. Teimme osana tutkimusta laajan kiinteistö- ja rakennusalan yritysten johdon haastattelututkimuksen, jossa kokosimme alan toimijoiden näkemyksiä mm. rakentamisen laadusta, innovaatiotoiminnasta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä. Tutustu raporttiin VNK:n kotisivuilta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-926-4.

BES on yksi Tekesin innovaatiosetelin palveluntuottajista

4.11.2016

BES on yksi Tekesin innovaatiosetelin palveluntuottajia. Tekesin tarjoamalla innovaatiosetelillä PK-yritys voi ostaa  uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Asiakas voi käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Käyttökohteita voivat olla esim.

  • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut
  • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
  • innovaatioprojektien valmistelu
  • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Lisätietoa palvelusetelistä saa Tekesin kotisivuilta.

Selvitys digitaalisuuden nykytilasta ja kehityssuunnista kiinteistö- ja rakennusalalla

31.5.2016

Digiselvitys 2016 – Digitaalisuuden nykytila ja kehityssuunnat kiinteistö- ja rakennusalalla

BES toteutti yhteistyössä Tampereen teknillisen korkeakoulun Rakennustekniikan laitoksen kanssa talven 2015–2016 aikana kyselytutkimuksen digitaalisen liiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä kiinteistö- ja rakennusalalla. Kysely lähetettiin 800 yritykselle Talonrakennusteollisuus ry:n, RAKLI ry:n ja Kiinteistötyönantajat ry:n kautta.

Digitalisaatio on tällä hetkellä ajankohtainen aihe kiinteistö- ja rakennusalalla. Alalla koetaan tapahtuneen asenneilmapiirin muutosta myönteisempään suuntaan digitaalisuuden kehittämistä koskien ja selvityksen mukaan tulevaisuudessa alan yritykset ovat investoimassa yhä enemmän digitaalisuuteen kehittääkseen liiketoimintaansa ja erottautuakseen asiakkailleen.

Useimmat yritykset kokevat digitaalisuuden työkaluksi liiketoimintastrategian toteuttamiseksi – digitaalisuus nähdään pääosin työkaluna nykyisen liiketoiminnan tehostamisessa, vähemmän sen uudistajana. Näkemys digitaalisuuden avulla saavutettavista hyödyistä ei ole kuitenkaan selkeä. Keskeisimmiksi digitaalisuuden hyödyntämisen haasteiksi tunnistettiin organisaation ketteryyden puute uusien teknologioiden käyttöönotossa sekä riittämätön teknologinen osaaminen.

Kyselytulosten mukaan digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat kannattavampia ja kasvuhakuisempia kuin perinteiset yritykset. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset tavoittelevat digitalisointiin liittyvillä investoinneilla keskimääräistä enemmän uutta liiketoimintaa. Ne myös hyödyntävät digitaalisuutta kokonaisvaltaisemmin, investoivat enemmän ja kokevat saavutettujen hyötyjen olevan merkittävämpiä.

Digiselvitys-hankkeen projektipäällikkönä ja raportin pääkirjoittajana on toiminut BESin toimitusjohtaja TkT Jukka Puhto. Kyselyn analysoinnista ja toteutuksesta vastasi BESin asiantuntija Jan-Erik Gussander. Hanketta koordinoi Tampereen teknillisen yliopiston puolesta professori Jukka Pekkanen. Selvitystä ovat rahoittaneet Talonrakennusteollisuus ry, Helsingin opiskelija-asuntosäätiö, Pohjola Rakennus, Rapal, Skanska ja YIT.

 

BES tarjoaa aiheesta kiinnostuneille alan yrityksille työpajan fasilitointia, jossa käsitellään digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja tunnistetaan liiketoiminnan kannalta keskeiset digitaalisen liiketoiminnan kehittämisalueet. Lisätietoa tarjoaa Jukka Puhto.

Lataa Digiselvitys 2016: Digitaalisuuden nykytila ja kehityssuunnat kiinteistö- ja rakennusalalla

Digiselvitys2016

 

 

 

 

Jukka Puhdon väitös palveluntuottajan valinnasta kiinteistöpalveluhankinnoissa

25.4.2016

BESin toimitusjohtaja Jukka Puhto väitteli menestyksekkäästi 22.4.2016 Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksella kiinteistöpalvelujen hankinnoista. Väitöstyössä tutkittiin palveluntuottajan valintaan vaikuttavia tekijöitä ja siinä muodostettiin nelikenttämalli tilaajan ja palveluntuottajan välisistä suhteista perustuen hankinnan suhteelli

seen volyymiin ja kokonaisvolyymiin. Väitöstyössä tarkasteltiin 11 suomalaisen yrityksen kiinteistöpalvelujen hankintatapoja.

Tutkimus lisää ymmärrystä toimitilajohtamisen tutkimusalueella sekä tilaajan että palveluntuottajan välisen suhteen muodostumisesta ja palveluntuottajan valinnasta erilaisissa suhdetyypeissä.

 

Väitöskirjaan voit tutustua tästä:

Paikallisesta ostamisesta valtakunnallisiin kumppanuuksiin

Paikallisesta ostamisesta valtakunnallisiin kumppanuuksiin : palveluntuottajan valinta kiinteistöpalveluhankinnoissa

Korjausrakentaminen – palveluja ja teollista toimintaa

23.10.2014

BES oli mukana järjestämässä Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman tulosseminaaria 3.10.2014 FinnBuild-messujen yhteydessä. Seminaarin päätteeksi julkistettiin myös raportti, johon on koottu korjausrakentamiseen liittyvien hankkeiden tuloksia.

BESin Suvi Nenonen toimi Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman koordinaattorina, jossa rahoitettiin infra-, korjaus- ja hyvinvointirakentamiseen liittyviä kehitysprojekteja vuosina 2009–2014. Tavoitteena oli parantaa alan tuottavuutta, aikaansaada teollisia kokonaisratkaisuja sekä kehittää hankintoja. Korjausrakentamisen osalta tärkeimmät painopisteet olivat tuottavuuden parantaminen, teolliset kokonaisratkaisut sekä hankintojen kehittäminen.

Korjausrakentamisen palvelut ja markkinat ovat monipuolistuneet ja teknistyneet muun muassa talotekniikan kehittymisen ansiosta. BESin asiantuntijat olivat mukana koostamassa julkaisua ohjelman tuloksista. Korjausrakentaminen – palveluja ja teollista toimintaa -julkaisussa esitellään valikoitu otos korjausrakentamisen teemaan liittyvistä kehitysprojekteista, jotka osaltaan vievät korjausrakentamista ja siinä käytettäviä menetelmiä eteenpäin.

Tutustu tulosseminaarin esityksiin ja Korjausrakentaminen – palveluja ja teollista toimintaa -julkaisuun.

Uudet kotisivut avattu

3.10.2014

Nyt meidät on helppo muistaa – olemme BES. Yrityksen nimenmuutoksen ohella päivitimme kotisivumme ja visuaalisen ilmeemme. Tarjoamme kattavasti rakennetun ympäristön asiantuntijapalveluita.

Pohjoismaalaiset kampuskehittäjät kokoontuivat Helsingissä

27.8.2014

BES fasilitoi pääkaupunkiseudulla toteutetun NUAS-seminaarin Campus development – From outside to inside, from present to future. Seminaarissa pohdittiin kampuskehittämisen ajureita, oppimisympäristöjä ja tulevaisuuden kampuksia. Seminaarissa pidetyn työpajan yhteenvedon löydät tästä.

Kampusten tehokkaampi käyttö on ajankohtaista kaikissa pohjoismaissa

4.6.2014

Eurooppalainen toimitilajohtamisen konferenssi EFMC 2014 pidettiin kesäkuussa Berliinissä. Siellä Robert Eriksson BESistä esitti Suomen yliopistokiinteistöjen tutkimus- ja kehityshankkeen ensimmäisiä tuloksia pohjoismaalaisten kumppaneitten kanssa. Esityksen löydät tästä.