Onnistuneet työympäristömuutokset

Tunnistatko oppimis- ja työympäristöjen kehityshaasteet? Uusien tilojen sujuva käyttö tarvitsee avukseen vankkaa muutosjohtamista sekä käyttäjien opastusta ja osallistamista. Me olemme mukana koko prosessin ajan. Tuemme muutosprosesseissa kaikkia käyttäjiä niin uusien tilojen ja palvelujen kehittämisessä kuin niiden sujuvassa käytössäkin.

Käytettävyyden edistäminen

Otatko uusia tiloja käyttöön vai haluatko tehostaa nykyisten tilojen käyttöä? Arjen sujuvuuden edistämiskesi olemme kehittäneet käytettävyysanalyysin, joka raportoi nykytilanteen käytettävyydestä sekä kehittämisen painopisteistä. Analyysi on yhteinen ja luonteva oppimisprosessi tilojen käytön kehittäjille kouluissa, oppilaitoksissa, kauppakeskuksissa, sairaaloissa, asemilla ja julkisissa tiloissa. Käytettävä rakennettu ympäristö on loppuun asti ajateltu.

Diagnoosi

BES Practice -palvelumme tarjoaa sinulle katsauksen työympäristöjen uusimpiin kehitys- ja tutkimustuloksiin. Kartoitamme ketterästi organisaatiosi työn tekemisen tavat ja asetamme yhteisesti tavoitteet työympäristömuutokselle.

Muutos

Muutosprosessissa osallistamme käyttäjät mukaan vaivattomasti ja aikaa säästäen, ja välitämme käyttäjien tarpeet suunnittelijoille. Tuemme tapahtumin ja viestinnän keinoin muutosmatkaa kohti uutta, käytettävää työympäristöä, unohtamatta muutoksesta vastaavien henkilöiden valmennusta.

Käyttöönotto

INSPIRED BY USERS -manuaali ohjeistaa uuden työympäristöratkaisun käyttäjiä senkin jälkeen, kun muutos on ohi.

Älä jää tuleen makaamaan
– tartu tilaresurssin tehokkuutta sarvista –
autamme sinua!

Keskeisiä käyttämiämme menetelmiä ovat muun muassa:

käytettävyysanalyysit, kyselyt ja selvitykset, innostavat ja osallistavat työpajat, kohdevierailut sekä muutosjohtamisen roadmapit.