BESin toimitusjohtaja Jukka Puhto väitteli menestyksekkäästi 22.4.2016 Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksella kiinteistöpalvelujen hankinnoista. Väitöstyössä tutkittiin palveluntuottajan valintaan vaikuttavia tekijöitä ja siinä muodostettiin nelikenttämalli tilaajan ja palveluntuottajan välisistä suhteista perustuen hankinnan suhteelli

seen volyymiin ja kokonaisvolyymiin. Väitöstyössä tarkasteltiin 11 suomalaisen yrityksen kiinteistöpalvelujen hankintatapoja.

Tutkimus lisää ymmärrystä toimitilajohtamisen tutkimusalueella sekä tilaajan että palveluntuottajan välisen suhteen muodostumisesta ja palveluntuottajan valinnasta erilaisissa suhdetyypeissä.

 

Väitöskirjaan voit tutustua tästä:

Paikallisesta ostamisesta valtakunnallisiin kumppanuuksiin

Paikallisesta ostamisesta valtakunnallisiin kumppanuuksiin : palveluntuottajan valinta kiinteistöpalveluhankinnoissa